İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Bilecik Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Dokümanlar

A)  YÖNERGELER:

       1) AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ (BİLECİK-2017)

       2) KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ (BİLECİK-2013)

       3) UDSEP 2023 BİLECİK İZLEME DEĞERLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNERGESİ (BİLECİK-2013)

 

B) İL-İLÇE SİVİL SAVUNMA PLANI DOKÜMANLARI:

       1) 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu

       2) 6/3150 Karar Sayılı Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet Tahliye ve Seyrekleştirme Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü (Tüzük I)

       3) 6/3150 Karar Sayılı Sivil Savunma İle İlgili Tedbirler Teşkiller Tüzüğü (Tüzük II)

        4) Sivil Savunma Servisleri İle Acil Kurtarma Ve Yardım Ekiplerinin Kuruluş Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

        5) Sivil Savunma Planlama Esasları  (1986)

        6) Sivil Savunma Planları (Genelge 2009/17

        7) İlçe Sivil Savunma Onay Sayfası

 C) DAİRE VE MÜESSESELERİN SİVİL SAVUNMA PLANI DOKÜMANLARI:

       1) 6/3150 Karar Sayılı Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet Tahliye ve Seyrekleştirme Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü (Tüzük I)

       2) 6/3150 Karar Sayılı Sivil Savunma İle İlgili Tedbirler Teşkiller Tüzüğü (Tüzük II) 

        3) Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu

        4) Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma Plan Şablonu (Sayısı 200'den Fazla Müesseseler İçin)

        5) Örnek Sivil Savunma Planı (7 Servis)

        6) Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma Planı Örnek Onay Sayfaları

             a) İl Merkezi (Kamu) Onay Sayfası

             b) İlçeler (Kamu) Onay Sayfası    

             c) İl Merkezi (Özel Sektör) Onay Sayfası 

            d) İlçeler (Özel Sektör) Onay Sayfası